Creació d'aules

Com actualitzar els espais de facultat/grau al Campus Virtual

Els espais de facultat/grau són cursos que es creen com a espai de comunicació entre els alumnes i els professors d'un mateix ensenyament.

Procediment de creació automàtica de cursos al Campus Virtual UB

L'actualització de l'eina CEL comporta uns canvis significatius en el procediment establert per a la creació de cursos al Campus Virtual.

Com agrupar diferents grups d'alumnes en un sol curs

Només cal crear el curs en qüestió i, des de CEL, fer clic al botó +:

Creació de cursos amb l'eina CEL v. 1.0

Amb aquesta videoguia aprendreu com podeu crear cursos al Campus Virtual de la UB usant l'eina CEL (versió 1.0):

Com puc obtenir estadístiques del qüestionari?

Es pot accedir a l'informe d'estadístiques del qüestionari des del menú d'administració de l'activitat clicant a la icona