Editar paràmetres

Descàrrega contingut del curs (Nova funcionalitat OpenLMS 3.10)

Amb la nova versió de OpenLMS 3.10 es disposa d’una nova funcionalitat al campus: es tracta de la descàrrega del contingut del curs per ser consultat offline.

Com puc canviar el nom del curs?

Entrar al curs i clicar la icona administració  per obrir el desplegable i cli