Etiquetes

COM INCRUSTAR UN POWERPOINT AL CAMPUS VIRTUAL

En aquesta PMF veurem com podem incrustar un PowerPoint al Campus Virtual.

Descàrrega contingut del curs (Nova funcionalitat OpenLMS 3.10)

Amb la nova versió de OpenLMS 3.10 es disposa d’una nova funcionalitat al campus: es tracta de la descàrrega del contingut del curs per ser consultat offline.

Què son les restriccions d'accés?

Els paràmetres Restriccions d'accés que permeten limitar l'accés de l'alumnat d'acord amb diferents condicions, de forma que sols es mostrin a qui compleixi amb els requisits establerts.

Recurs disponible pero no visible a la pàgina del curs

En alguns casos, ens pot interessar crear un recurs disponible pels estudiants al nostre curs del Campus Virtual UB, però no visible a la plana del curs (atenció: és important no confondre aquesta

Com incloure al curs vídeos del Dipòsit Digital UB?

Al vostre curs, podeu incloure vídeos que tingueu publicats prèviament al Dipòsit Digital UB, de la següent manera:

El que hem de fer és afegir al nostre curs una pàgina de text o html.