Fitxers

Descàrrega contingut del curs (Nova funcionalitat OpenLMS 3.10)

Amb la nova versió de OpenLMS 3.10 es disposa d’una nova funcionalitat al campus: es tracta de la descàrrega del contingut del curs per ser consultat offline.

BB Ally: com funciona el Braille electrònic?

El format braille electrònic d'Ally és un arxiu preparat per Braille (BRF) i està dissenyat per usar-se amb una pantalla Braille actualitzable.

Inserir vídeo de més de 500 Mb al Campus virtual UB mitjançant Microsoft Stream

Microsoft Stream és la plataforma Microsoft 365, disponible al Núvol UB, per emmagatzemar i gestionar vídeos.

Què son les restriccions d'accés?

Els paràmetres Restriccions d'accés que permeten limitar l'accés de l'alumnat d'acord amb diferents condicions, de forma que sols es mostrin a qui compleixi amb els requisits establerts.

Recurs disponible pero no visible a la pàgina del curs

En alguns casos, ens pot interessar crear un recurs disponible pels estudiants al nostre curs del Campus Virtual UB, però no visible a la plana del curs (atenció: és important no confondre aquesta

BB Ally: La meva presentació preferida té un indicador taronja

Quan feu clic al indicador taronja que es troba al costat de la presentació PowerPoint, BB Ally us informarà que la presentació té imatges a les quals els hi falta una descripci

BB Ally: al meu document Word li falten encapçalaments

Quan BB Ally detecta que al document Word li falten encapçalament, haureu d’editar el document en qüestió i tornar-lo a pujar al curs per tal de millorar la seva puntuació d’acc

BB Ally: Un arxiu del curs té diferents problemes

Al fer clic en un indicador, la finestra de comentaris us permetrà saber el problema d’accessibilitat més urgent per corregir.

BB Ally: Apareix un indicador vermell al meu recurs amb un missatge de "potencialment nociu"

Us podeu trobar en un moment en el que estigueu afegint material audiovisual dins del vostre curs i que us aparegui un indicador vermell al costat de l’arxiu.

BB Ally: Com trobar la versió digital d'un text d'un document escanejat

Al incrustar un enllaç PDF al curs, es pot donar el cas que hem vist en el punt 3: Un document escanejat rep una mala puntuació d’accessibilitat.

Pages