Gestió d'usuaris

Com actualitzar els espais de facultat/grau al Campus Virtual

Els espais de facultat/grau són cursos que es creen com a espai de comunicació entre els alumnes i els professors d'un mateix ensenyament.

Importació de qualificacions al llibre de qualificacions mitjançant arxiu CSV (Provinent de lectora òptica o qualsevol altre programa)

Per poder importar un arxiu CSV (Comma Separated Values) al llibre de qualificacions del campus cal que aquest tingui unes determinades característiques:

Creació de llistat d'alumnes amb grup al Campus Virtual

Quan fem una exportació del llistat d'alumnes del Campus des del llistat de participants, aquest no inclou el camp del grup al qual pertany.

Com inactivar la inscripció d'un participant al curs?

Si volem que la inscripció d'un participant del curs no estigui activa però no la volem eliminar, la podem suspendre o inactivar.

Esborrar alumnes des la plataforma de creació i gestió de cursos CEL

La plataforma CEL, de creació i gestió de cursos del Campus Virtual UB, té, entre d'altres, la funcionalitat de gestionar les inscripcions als cursos de l'alumnat, d'acord amb la seva matriculació

Enrolar alumnes als nostres cursos des de l'eina CEL

Hi ha diferents casuístiques que poden fer que un alumne no s'inscrigui a un curs al qual està matriculat.

Com agrupar diferents grups d'alumnes en un sol curs

Només cal crear el curs en qüestió i, des de CEL, fer clic al botó +:

Com desactivar les notificacions del Campus Virtual

Per tal de desactivar la rebuda de notificacions del Campus Virtual haureu de seguir les següents passes:

Com obtenir un llistat dels alumnes inscrits al curs?

Podem obtenir una llista des de l'opció Participants a Dreceres a l'administració del curs o des d'Usuaris inscrits del menú d'adminis

Com obtenir una llista dels alumnes inscrits al curs des del qualificador?

Per obtenir una llista dels inscrits al curs, entrem al qualificador des de l'enllaç de la capçalera les opcions d'usuari sota el nostre nom a la página Els meus cursos

Pages