Gestio_aules

Procediment de creació automàtica de cursos al Campus Virtual UB

L'actualització de l'eina CEL comporta uns canvis significatius en el procediment establert per a la creació de cursos al Campus Virtual.

Com copiar rúbriques entre cursos?

Les rúbriques d'avaluació de tasques que tenim en un curs les podem emprar també a d'altres cursos on hi figurem amb rol Teacher.

Com compartir un vídeo del nostre OneDrive al curs?

Podem copiar un un enllaç d'un arxiu a OneDrive per facilitar-lo al nostre curs i que els alumnes hi puguin accedir. Per poder compartir-ho sols cal:

Com incrustar un vídeo allotjat al nostre OneDrive?

Un recurs molt útil per reproduir vídeos de plataformes externes , com ara des del nostre compte de OneDrive UB, sense sortir del Campus Virtual és la d'incrustar-los. Però, com es fa?

Com incrustar un vídeo de Youtube al nostre curs

Un recurs molt útil per reproduir vídeos de plataformes externes, com ara Youtube, sense sortir del Campus Virtual és la d'incrustar-los. Però, com es fa?

Com puc canviar el nom del curs?

Entrar al curs i clicar la icona administració  per obrir el desplegable i cli