Perfil d'usuari

Caducitat de les credencials dels alumnes

Les credencials dels alumnes no caduquen però sí l’adreça de correu corporativa personal (@alumnes.ub.edu).

Creació de llistat d'alumnes amb grup al Campus Virtual

Quan fem una exportació del llistat d'alumnes del Campus des del llistat de participants, aquest no inclou el camp del grup al qual pertany.

Adreça alternativa, una dada de contacte imprescindible

Us recordem la importància de tenir emplenat el camp Adreça alternativa amb un compte de correu personal, actiu i diferent del vostre compte @ub.edu.

Com desactivar les notificacions del Campus Virtual

Per tal de desactivar la rebuda de notificacions del Campus Virtual haureu de seguir les següents passes: