Tasques

Com puc enviar un treball a una Tasca del Campus Virtual UB?

Una de les activitats més habituals és la Tasca con normalment el professorat l'obre per poder rebre els treballs de l'alumnat.

Per enviar el treball a la Tasca, heu de seguir:

Com copiar rúbriques entre cursos?

Les rúbriques d'avaluació de tasques que tenim en un curs les podem emprar també a d'altres cursos on hi figurem amb rol Teacher.

Com fer comentaris qualificant una tasca i que la resta de professorat del curs no rebi notificacions?

Quan qualifiquem una tasca i afegim comentaris a l'apartat Comentaris, tothom que tingui el rol professor al curs, rebrà notificació a la seva bústia de correu.

Errors que cometem quan volem fer servir el detector de plagi Urkund

El detector de plagi Urkund, que teniu disponible a l'activitat Tasca del Campus Virtual (aquí te

Com esborrar anotacions al PDF d'una tasca?

Si hi ha cap comentari o anotació feta al document enviat per l'alumnat que es vol eliminar, sols cal seguir el següent.

Com avisar que s'ha pujat un arxiu de retroacció?

En qualificar les tasques est pot pujar un arxiu a cada alumne, amb els comentaris o contingut que es consideri per comunicar aspectes relatius al treball que han enviat.

Què son les restriccions d'accés?

Els paràmetres Restriccions d'accés que permeten limitar l'accés de l'alumnat d'acord amb diferents condicions, de forma que sols es mostrin a qui compleixi amb els requisits establerts.

Com crear una tasca de text en línia?

L'activitat Tasca permet que es rebi un document de text en diferents formats o que s'escrigui directament a un camp de text de l'activitat sense la necessitat que l'alumnat enviï cap document.

Com penjar múltiples fitxers de retroacció a una tasca

Per poder penjar més d'un fitxer amb retroaccions en bloc a una tasca, heu de seguir els següents passos:

Com activar el sistema de plagi URKUND des de l'activitat tasca?

En aquesta guia ràpida es mostra el procés a seguir per activar el sistema de detecció de plagi URKUND que esta instal·lat a l’activitat Tasca del Campus Virtual UB:

Pages