Tasques

Com activar l'adreça del receptor en una activitat amb l'Urkund activat

Quan es configura una activitat (fòrum, taller o tasca) amb el connector de plagi Urkund activat,  el camp adreça del receptor hauria d'emplenar-se amb la vostra adreça de forma automàtic

Com puc retroalimentar una tasca amb un fitxer d'àudio

Al qualificar una tasca entregada per un alumne, el professor pot adjuntar un fitxer juntament amb la nota.

No apareix el meu portafoli de Mahara a la tasca del Campus Virtual

Alguns alumnes han reportat que, quan proven a enllaçar la pàgina del seu e-portafoli a una tasca que el professor ha habilitat al Campus Virtual, aquesta no apareix entre el llistat de pàgines di

Com puc enviar un treball a una Tasca del Campus Virtual UB?

Una de les activitats més habituals és la Tasca con normalment el professorat l'obre per poder rebre els treballs de l'alumnat.

Per enviar el treball a la Tasca, heu de seguir:

Com copiar rúbriques entre cursos?

Les rúbriques d'avaluació de tasques que tenim en un curs les podem emprar també a d'altres cursos on hi figurem amb rol Teacher.

Com fer comentaris qualificant una tasca i que la resta de professorat del curs no rebi notificacions?

Quan qualifiquem una tasca i afegim comentaris a l'apartat Comentaris, tothom que tingui el rol professor al curs, rebrà notificació a la seva bústia de correu.

Errors que cometem quan volem fer servir el detector de plagi Urkund

El detector de plagi Urkund, que teniu disponible a l'activitat Tasca del Campus Virtual (aquí te

Com esborrar anotacions al PDF d'una tasca?

Si hi ha cap comentari o anotació feta al document enviat per l'alumnat que es vol eliminar, sols cal seguir el següent.

Com avisar que s'ha pujat un arxiu de retroacció?

En qualificar les tasques est pot pujar un arxiu a cada alumne, amb els comentaris o contingut que es consideri per comunicar aspectes relatius al treball que han enviat.

Què són les restriccions d'accés?

Els paràmetres Restriccions d'accés que permeten limitar l'accés de l'alumnat d'acord amb diferents condicions, de forma que sols es mostrin a qui compleixi amb els requisits establerts.

Pages