Treball amb grups

Com puc configurar una tasca per treballar amb grups d'alumnes?

Primer de tot és necessari crear els grups d’alumnes (veure PMF Com crear grups d'alumnes?) que han de realitzar la tasc

Com puc crear grups d'alumnes?

Un cop inscrits els alumnes al curs es poden crear grups d'alumnes de forma manual. Cal seguir els passos següents:

Com puc crear agrupaments?

Un agrupament és un conjunt de grups.