Gestió d'usuaris

Com actualitzar els espais de facultat/grau al Campus Virtual

Els espais de facultat/grau són cursos que es creen com a espai de comunicació entre els alumnes i els professors d'un mateix ensenyament. Aquests, normalment, estan separats per curs, és a dir, cada grau sol tenir 4 cursos (1er, 2on, 3er i 4rt), i els màsters, en tenen només un.

Ara bé, com s'actualitzen aquests cursos per tal de no haver-ne de crear de nous a l'inici de cada any acadèmic? La resposta és ben senzilla i, amb aquestes instruccions, veureu que els professors podreu gestionar vosaltres mateixos els cursos per tal de tenir-los actualitzats cada any acadèmic.

Catalan

Creació de llistat d'alumnes amb grup al Campus Virtual

Quan fem una exportació del llistat d'alumnes del Campus des del llistat de participants, aquest no inclou el camp del grup al qual pertany.

Aquesta és una funcionalitat demanada pels usuaris a Moodle però que no ha estat implementada encara. Tenim la possibilitat d'obtenir aquest llistat però no d'una forma directa.
Per fer això cal crear una activitat "Consulta" oculta als estudiants.

Catalan

Pages