Professorat

Com pagino un qüestionari?

Si al qüestionari figuren moltes preguntes es poden afegir salts de pàgina per dividir-les. D'aquesta manera les preguntes es mostren en vàries pàgines.

En crear el qüestionari, al formulari dels paràmetres hi ha l'apartat Aspecte

 

Catalan

Com qualificar una tasca?

Per qualificar una tasca, un cop els alumnes han enviat les seves trameses, entrem a la tasca i tenim dues opcions:

Visualitza/Qualifica totes les trameses porta a l'informe on es mostren tots els alumnes, amb diferents dades: estat de la tramesa, data, fitxers...etc, i també apareix el botó Qualificació a totes les trameses:

Catalan

​Com puc enviar missatges al Campus Virtual?

La missatgeria permet mantenir una comunicació escrita entre dos o més usuaris. Tots els missatges es registren i es poden revisar posteriorment.

En entrar al Campus Virtual a la part dreta ens fixem en l'apartat Missatges. És aquí on apareixeran els missatges que ens poden enviar altres alumnes o professors. Premem ara sobre de Mostra els meus Missatges.

Catalan

Pages