Administració del Campus Virtual

Com descarregar tot el contingut d'un curs

Amb la nova versió de OpenLMS 3.10 es disposa d’una nova funcionalitat al campus: es tracta de la descàrrega del contingut del curs per ser consultat offline.

Aquesta funcionalitat està per defecte desactivada, si el professorat vol activar-la ha d’editar els paràmetres del curs:

Catalan

Com actualitzar els espais de facultat/grau al Campus Virtual

Els espais de facultat/grau són cursos que es creen com a espai de comunicació entre els alumnes i els professors d'un mateix ensenyament. Aquests, normalment, estan separats per curs, és a dir, cada grau sol tenir 4 cursos (1er, 2on, 3er i 4rt), i els màsters, en tenen només un.

Ara bé, com s'actualitzen aquests cursos per tal de no haver-ne de crear de nous a l'inici de cada any acadèmic? La resposta és ben senzilla i, amb aquestes instruccions, veureu que els professors podreu gestionar vosaltres mateixos els cursos per tal de tenir-los actualitzats cada any acadèmic.

Catalan

Pages