Administració del Campus Virtual

Creació de llistat d'alumnes amb grup al Campus Virtual

Quan fem una exportació del llistat d'alumnes del Campus des del llistat de participants, aquest no inclou el camp del grup al qual pertany.

Aquesta és una funcionalitat demanada pels usuaris a Moodle però que no ha estat implementada encara. Tenim la possibilitat d'obtenir aquest llistat però no d'una forma directa.
Per fer això cal crear una activitat "Consulta" oculta als estudiants.

Catalan

Com inactivar la inscripció d'un participant al curs?

Si volem que la inscripció d'un participant del curs no estigui activa però no la volem eliminar, la podem suspendre o inactivar.

En suspendre una inscripció d'un participant del curs, aquest no podrà accedir-hi, és a dir, no hi podrà entrar fins que no li tornem a activar.

Seguiu els passos següents:

Entreu al curs i aneu al menú d'administració del curs a Usuaris > Usuaris inscrits:

 

Catalan

Procediment de creació automàtica de cursos al Campus Virtual UB

L'actualització de l'eina CEL comporta uns canvis significatius en el procediment establert per a la creació de cursos al Campus Virtual.

S'ha sincronitzat l'oferta formativa que hi ha a GR@D amb l'eina CEL de creació de cursos al Campus Virtual UB. S'ha evolucionat per motius tècnics i per millorar la funcionalitat pel professorat:

Catalan

Pages