Administració del Campus Virtual

Quan s'esborren els cursos al campus?

Els cursos del Campus Virtual UB romanen disponibles 2 anys acadèmics, passat aquest temps es procedeix a la seva eliminació.

Primer, els cursos de l'any acadèmic recent acabat, s'oculten a l'alumnat ben passat l'inici del següent any acadèmic, el primer dia de novembre.
El professorat continurà tenint acccés als seus cursos durant tot l'any. 
En finalitzar l'any acadèmic es procedirà a la seva eliminació.

De tots aquests processos es va fent noticía i es donen avisos per diferents canals abans de les dates d'execució.

Catalan

Problemes per iniciar sessió al Campus Virtual

Si en tractar d'inicar sessió no podem accedir al contingut de la nostra pàgina inicial del campus, segurament és degut a que no hem acceptat les condicions d´ús de la plataforma la primera vegada que vam accedir.

Caldria canviar de navegador, per tornar a iniciar sessió i acceptar-les.

 

Catalan

Esborrar alumnes des la plataforma de creació i gestió de cursos CEL

La plataforma CEL, de creació i gestió de cursos del Campus Virtual UB, té, entre d'altres, la funcionalitat de gestionar les inscripcions als cursos de l'alumnat, d'acord amb la seva matriculació.

Quan l'alumnat fa una anul·lació explícita d'una assignatura, de forma automàtica CEL l'elimina i també del Campus Virtual.

Quan s'eliminen alumnes de forma manual a CEL, des del formulari de "Gestiona participants", s'esborren a CEL i passats uns minuts es fa automàticament als cursos del Campus Virtual.

Catalan

Pages