Administració del Campus Virtual

Enrolar alumnes als nostres cursos des de l'eina CEL

Hi ha diferents casuístiques que poden fer que un alumne no s'inscrigui a un curs al qual està matriculat. Tot i què no és habitual, un error a l'hora de processar les dades de matrícula o de lectura d'aquestes, pot causar que un alumne no tingui accés al nostre curs. A través de l'eina CEL (cel.ub.edu) podreu cercar l'alumna que voleu incloure i inscriure'l a l'aula virtual.

Per inscriure a un alumne als nostres cursos hem de seguir les següents passes:

1) Entrar a l'eina CEL i cercar el nostre curs.:

Catalan

Com agrupar diferents grups d'alumnes en un sol curs

Només cal crear el curs en qüestió i, des de CEL, fer clic al botó +:

Catalan

Com desactivar les notificacions del Campus Virtual

Per tal de desactivar la rebuda de notificacions del Campus Virtual haureu de seguir les següents passes:

1) Dirigiu-vos a Els meus cursos del Campus Virtual i, un cap allà, entreu a Preferències (a sota del vostre nom).

Catalan

Pages