Aspectes generals

Botó "Marca com a feta" a la plana principal del curs.

A la nova versió de Moodle 3.11 ens trobem amb millores a la finalització manual de les tasques dels alumnes.

Amb els temes gràfics Boost o Calssic, els alumnes poden marcar com a finalitzada una activitat des de la plana principal del curs o bé des de dintre de la activitat.

Catalan

Com moure les seccions/temes del curs?

A banda de moure els elements creats al curs (vegeu PMF) també podem moure les seccions/temes del curs.

Seguirem l'exemple d'aquest sumari d'un curs, on hem editat els noms de les seccions/temes i volem traslladar la secció anomenada "Pràctiques" després de  "Temari":

 

Catalan

Creació de llistat d'alumnes amb grup al Campus Virtual

Quan fem una exportació del llistat d'alumnes del Campus des del llistat de participants, aquest no inclou el camp del grup al qual pertany.

Aquesta és una funcionalitat demanada pels usuaris a Moodle però que no ha estat implementada encara. Tenim la possibilitat d'obtenir aquest llistat però no d'una forma directa.
Per fer això cal crear una activitat "Consulta" oculta als estudiants.

Catalan

Pages