Activitats

Com puc crear un qüestionari?

El mòdul Qüestionari us permet crear un llistat de preguntes que l'estudiant ha de respondre per obtenir una qualificació.

Hi ha una àmplia varietat de tipus de preguntes (opció múltiple, veritat/fals, respostes curtes, etc.) que podeu afegir a un qüestionari.

Les preguntes s'organitzen per categoríes en un banc de preguntes i es poden utilitzar en el mateix curs o en altres.

1. Per crear-lo és necessari entrar a la pràgina principal del curs i seleccionar Crear activitats d'aprenentatge.

Catalan

Com penjar múltiples fitxers de retroacció a una tasca

Per poder penjar més d'un fitxer amb retroaccions en bloc a una tasca, heu de seguir els següents passos:

1) Entreu a la tasca i feu clic a Visualitza totes les trameses

2) Seguidament, dirigiu-vos al desplegable que trobareu a sota del títol de la tasca. Feu clic i seleccioneu l'opció Penja múltiples fitxers de reoacció en un zip.

Catalan

Com activar el sistema de plagi URKUND des de l'activitat tasca?

En aquesta guia ràpida es mostra el procés a seguir per activar el sistema de detecció de plagi URKUND que esta instal·lat a l’activitat Tasca del Campus Virtual UB:

1. Creació i configuració d’una activitat Tasca (amb enviament de document).

2. Lliurament de la tramesa i enviament a URKUND.

3. Recepció del resultat de l’anàlisi.

Catalan

Pages