Activitats

Com pagino un qüestionari?

Si al qüestionari figuren moltes preguntes es poden afegir salts de pàgina per dividir-les. D'aquesta manera les preguntes es mostren en vàries pàgines.

En crear el qüestionari, al formulari dels paràmetres hi ha l'apartat Aspecte

 

Catalan

Com qualificar una tasca?

Per qualificar una tasca, un cop els alumnes han enviat les seves trameses, entrem a la tasca i tenim dues opcions:

Visualitza/Qualifica totes les trameses porta a l'informe on es mostren tots els alumnes, amb diferents dades: estat de la tramesa, data, fitxers...etc, i també apareix el botó Qualificació a totes les trameses:

Catalan

Com puc configurar una tasca per treballar amb grups d'alumnes?

Primer de tot és necessari crear els grups d’alumnes (veure PMF Com crear grups d'alumnes?) que han de realitzar la tasca i després agrupar-los en un Agrupament (veure PMF Com crear agrupaments?). 
D’aquesta manera Moodle farà servir aquest agrupament per trobar el conjunt d’alumnes a qui va dirigida la tasca.

Catalan

Pages