Activitats

Com qualificar una tasca?

Per qualificar una tasca, un cop els alumnes han enviat les seves trameses, entrem a la tasca i tenim dues opcions:

Visualitza/Qualifica totes les trameses porta a l'informe on es mostren tots els alumnes, amb diferents dades: estat de la tramesa, data, fitxers...etc, i també apareix el botó Qualificació a totes les trameses:

Catalan

Com puc configurar una tasca per treballar amb grups d'alumnes?

Primer de tot és necessari crear els grups d’alumnes (veure PMF Com crear grups d'alumnes?) que han de realitzar la tasca i després agrupar-los en un Agrupament (veure PMF Com crear agrupaments?). 
D’aquesta manera Moodle farà servir aquest agrupament per trobar el conjunt d’alumnes a qui va dirigida la tasca.

Catalan

Què és un Fòrum d'Open?

El mòdul d'activitat Fòrum d'Open permet als participants fer debats asíncrons, és a dir, debats que tenen lloc durant un període prolongat de temps.

Creació i configuració d'un Fòrum d'Open

L'activitat fòrum d'Open permet als estudiants publicar i respondre a comentaris, suggeriments i preguntes de manera asincrònica. Es pot utilitzar el fòrum d'Open per a proporcionar una plataforma en la que els estudiants puguin comunicar-se entre si.

Catalan

Pages