Llibre de qualificacions

Cas pràctic de càlcul avançat al qualificador : ús dels operadors IF/OR

Suposem que tenim 3 exercicis obligatoris i un examen final al nostre curs. Aquesta configuració ens genera un qualificador del tipus: 

Catalan

Cas pràctic de càlcul avançat al qualificador : ús dels operadors IF/AND

Suposem que tenim 3 exercicis obligatoris i un examen final al nostre curs. Aquesta configuració ens genera un qualificador del tipus: 

Catalan

Pages