Llibre de qualificacions

Com qualifico a les actes?

D’acord amb el calendari establert, s’han generat les actes del segon quadrimestre d’aquest curs 2018/2019 i us informem que, a partir d’aquesta convocatòria d’exàmens, el professorat de la Universitat de Barcelona trobarà noves funcionalitats a l’aplicació de Qualificació d’actes.

Catalan

Com puc desbloquejar les qualificacions?

Quan des del qualificador s'ha modificat una nota, queda com a rectificada i apareix d'un color més fosc.


 
En aquest cas, la qualificació queda bloquejada, i encara que la modifiqueu des de l'activitat original, no varia. De fet, si es tracta d'una activitat que avalueu manualment veureu que no la podrem modificar. Per tal de desbloquejar-la cal anar a Qualificacions > Visualització.

Catalan

Com puc utilitzar la qualificació ràpida?

A la pàgina principal del campus, fem clic a la tasca que ens interessa qualificar. Una vegada dins, anem a l'opció Visualitza/Qualifica totes les trameses.

Amb la Qualificació ràpida habilitada, podeu avaluar ràpidament diverses tasques en una pàgina.

Catalan

Pages