Llibre de qualificacions

Com puc afegir comentaris a les Tasques?

Podem inserir comentaris a les tasques que tramet l'alumnat de dues maneres, a l'apartat Comentaris o als Comentaris de retroacció.

Comentaris de les trameses:

Hi ha el comentari que fa de canal de comunicació entre el professorat i l'alumnat, ja que aquest últim pot respondre.  El missatge que es genera, el reben tots els usuaris del curs que tenen el permís per qualificar una tasca.

(El professorat no rep un missatge avisant de la resposta de l'alumnat, hi ha una petició al tracker de Moodle per incorporar-ho)

Catalan

Com puc descarregar en un arxiu les qualificacions del curs?

1. Des de la pàgina inicial del curs, clicar a l’opció Qualificacions  (a la icona de l'engranatge o rodeta dentada).

 

2. Tot seguit es mostren les opcions del qualificador. Cal clicar a la l’opció Exporta:

Catalan

Com obtenir una llista dels alumnes inscrits al curs des del qualificador?

Per obtenir una llista dels inscrits al curs, entrem al qualificador des de l'enllaç de la capçalera les opcions d'usuari sota el nostre nom a la página Els meus cursos:

Catalan

Pages