Videoguies i Guies ràpides

Creació de llistat d'alumnes amb grup al Campus Virtual

Quan fem una exportació del llistat d'alumnes del Campus des del llistat de participants, aquest no inclou el camp del grup al qual pertany.

Aquesta és una funcionalitat demanada pels usuaris a Moodle però que no ha estat implementada encara. Tenim la possibilitat d'obtenir aquest llistat però no d'una forma directa.
Per fer això cal crear una activitat "Consulta" oculta als estudiants.

Catalan

Creació de qüestionaris bilingües

En aquest petit procediment us explicarem com podeu crear qüestionaris bilingües per al vostres cursos.

TRADUCCIÓ DE LES PREGUNTES I CREACIÓ DELS QÜESTIONARIS

Cal crear les preguntes en els dos idiomes i posar-les en categories diferents al banc de preguntes. En aquesta PMF trobareu explicat com funciona el banc de preguntes i com podeu crear preguntes des de zero:

COM FUNCIONA EL BANC DE PREGUNTES?

Catalan

Ús de l'extensió de Zoom per a Chrome

Zoom ofereix diverses opcions per programar una reunió. 

Catalan

Pages