Creació d'aules

Desanul·lar cursos des de CEL

L'eina de creació i gestió de cursos CEL està en constant actualització per tal d'adaptar-se a les necessitats docents. Amb la última actualització, ara CEL permet als professors i coordinadors desanul·lar  cursos que han estat prèviament anul·lats (és a dir, eliminats des de CEL).

Trobareu els cursos anul·lats a la nova pestanya Cursos anul·lats:

Catalan

Com actualitzar els espais de facultat/grau al Campus Virtual

Els espais de facultat/grau són cursos que es creen com a espai de comunicació entre els alumnes i els professors d'un mateix ensenyament. Aquests, normalment, estan separats per curs, és a dir, cada grau sol tenir 4 cursos (1er, 2on, 3er i 4rt), i els màsters, en tenen només un.

Ara bé, com s'actualitzen aquests cursos per no haver-ne de crear de nous a l'inici de cada any acadèmic? La resposta és ben senzilla i, amb aquestes instruccions, veureu que els professors podreu gestionar vosaltres mateixos els cursos per tal de tenir-los actualitzats cada any acadèmic.

Catalan

Procediment de creació automàtica de cursos al Campus Virtual UB

L'actualització de l'eina CEL comporta uns canvis significatius en el procediment establert per a la creació de cursos al Campus Virtual.

S'ha sincronitzat l'oferta formativa que hi ha a GR@D amb l'eina CEL de creació de cursos al Campus Virtual UB. S'ha evolucionat per motius tècnics i per millorar la funcionalitat pel professorat:

Catalan

Pages