Editar paràmetres

Com descarregar tot el contingut d'un curs

Amb la nova versió de OpenLMS 3.10 es disposa d’una nova funcionalitat al campus: es tracta de la descàrrega del contingut del curs per ser consultat offline.

Aquesta funcionalitat està per defecte desactivada, si el professorat vol activar-la ha d’editar els paràmetres del curs:

Catalan

Com puc canviar el nom del curs?

Entrar al curs i clicar la icona administració per obrir el desplegable i clicar a la primera opció, Edita paràmetres:

Tot seguit s'obre el formulari que conté els diferents camps dels paràmetres. El primer permet editar el nom complet del curs, recordeu que el nom curt del curs no és editable.

Catalan