Fitxers

Com associar un excel col·laboratiu amb un formulari en línia

Suposem que voleu fer arribar una enquesta al vostres alumnes, i voleu que les respostes les pugui consultar el professorat de tot el departament.
En aquesta situació necessitareu un Excel col·laboratiu (al núvol) i un formulari per tal de que els alumnes us puguin fer arribar les seves respostes.

Al núvol de la UB disposem de l’aplicatiu Microsoft Forms, que ens permet la creació de formularis online. Al crear un formulari al Microsoft Forms les respostes queden recollides en un Excel.

Catalan

Com descarregar tot el contingut d'un curs

Amb la nova versió de OpenLMS 3.10 es disposa d’una nova funcionalitat al campus: es tracta de la descàrrega del contingut del curs per ser consultat offline.

Aquesta funcionalitat està per defecte desactivada, si el professorat vol activar-la ha d’editar els paràmetres del curs:

Catalan

BB Ally: com funciona el Braille electrònic?

El format braille electrònic d'Ally és un arxiu preparat per Braille (BRF) i està dissenyat per usar-se amb una pantalla Braille actualitzable.

Aquí teniu una breu introducció a les pantalles de Braille actualitzable:

Catalan

Pages