Carpeta

Com descarregar tot el contingut d'un curs

Amb la nova versió de OpenLMS 3.10 es disposa d’una nova funcionalitat al campus: es tracta de la descàrrega del contingut del curs per ser consultat offline.

Aquesta funcionalitat està per defecte desactivada, si el professorat vol activar-la ha d’editar els paràmetres del curs:

Catalan

Què son les restriccions d'accés?

Els paràmetres Restriccions d'accés que permeten limitar l'accés de l'alumnat d'acord amb diferents condicions, de forma que sols es mostrin a qui compleixi amb els requisits establerts.

Fins que no es compleixin, l'aumnat no veurà res del contingut.

Per afegit restriccions d'accés aneu als paràmetre de configuració de l'activitat.

A l'apartat Restriccions d'accés, cliqueu al botó Afegeix una restricció..:

Catalan