Tasques

No apareix el meu portafoli de Mahara a la tasca del Campus Virtual

Alguns alumnes han reportat que, quan proven a enllaçar la pàgina del seu e-portafoli a una tasca que el professor ha habilitat al Campus Virtual, aquesta no apareix entre el llistat de pàgines disponibles. 

Com es pot solucionar?

Catalan

Com puc enviar un treball a una Tasca del Campus Virtual UB?

Una de les activitats més habituals és la Tasca con normalment el professorat l'obre per poder rebre els treballs de l'alumnat.

Per enviar el treball a la Tasca, heu de seguir:

1. Entrar al curs i clicar al nom de la Tasca.

2. Veureu el contingut de l'enunciat/indicacions i l'opció de fer l'enviament, sols heu de clicar el botó "Afgeix la tramesa":

 

Catalan

Com copiar rúbriques entre cursos?

Les rúbriques d'avaluació de tasques que tenim en un curs les podem emprar també a d'altres cursos on hi figurem amb rol Teacher.

Partim d'una rúbrica que tenim creada a una tasca del curs A i la volem fer servir a un altre curs, B.

A nou B cal crear la tasca corresponent triant rúbrica com a mètode de qualificació als paràmetres de configuració i desar els canvis.
Tot seguit, es mostrarà l'apartat Qualificació avançada de la tasca amb diferents opcions.
Clicar a la icona/opció "Crea un formulari de qualificació nou a partir d'una plantilla".

Catalan

Pages