Qualificacions

Cas pràctic de càlcul avançat al qualificador : ús dels operadors IF/OR

Suposem que tenim 3 exercicis obligatoris i un examen final al nostre curs. Aquesta configuració ens genera un qualificador del tipus: 

Catalan

Cas pràctic de càlcul avançat al qualificador : ús dels operadors IF/AND

Suposem que tenim 3 exercicis obligatoris i un examen final al nostre curs. Aquesta configuració ens genera un qualificador del tipus: 

Catalan

Com crear un element manual de qualificació?

Si hi ha una activitat que no es realitza mitjançant el curs del campus, com per exemple una presentació oral a l'aula, es pot fer constar al qualificador amb la creació  manual d'un element de qualificació.

Al menú d'administració del curs (icona roda dentada) cliquem a l'apartat Configuració del llibre de qualificacions:

 

S'obrirà el llibre mostrant l'apartat "Categories i elements", al final figura el botó "Afegeix un element de qualificació"

Catalan

Pages