Curs

Com enganxar contingut d'altres aplicacions amb Paste Special al Campus Virtual

El botó Paste special permet a l’usuari enganxar contingut des d’altres aplicacions amb el seu format original o també enganxar sense format. El plugin ens netejarà tot el codi HTML innecessari i enganxarà una versió neta del text. 

Catalan

Quan s'esborren els cursos al campus?

Els cursos del Campus Virtual UB romanen disponibles 2 anys acadèmics, passat aquest temps es procedeix a la seva eliminació.

Primer, els cursos de l'any acadèmic recent acabat, s'oculten a l'alumnat ben passat l'inici del següent any acadèmic, el primer dia de novembre.
El professorat continurà tenint acccés als seus cursos durant tot l'any. 
En finalitzar l'any acadèmic es procedirà a la seva eliminació.

De tots aquests processos es va fent noticía i es donen avisos per diferents canals abans de les dates d'execució.

Catalan

Com puc canviar el nom del curs?

Entrar al curs i clicar la icona administració  per obrir el desplegable i clicar a la primera opció, Edita paràmetres:

Catalan