Agrupament

Com puc crear agrupaments?

Un agrupament és un conjunt de grups. Crear agrupaments permet, per exemple, adreçar una tasca a un determinat agrupament de forma que els grups que el componen puguin treballar plegats.

Per crear un agrupament primer cal crear els grups d’alumnes que en formaran part. (Veure aquesta altra PMF: Com crear grups d'alumnes?)

Catalan