Edició 2019-20

Proposta guanyadora

«Pasion UB»

 • Florencia Mosich
 • Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
 • 1.328 vots (22%)

Propostes finalistes

«Eclipsi»

 • María José López Suárez
 • Grau de Disseny
 • 868 vots

«El nostre llegat»

 • Maria Nolla Sendra
 • Grau de Disseny
 • 848 vots

«Llibres»

 • Julia Lisa Molina
 • Grau de Biotecnologia
 • 844 vots

«Tots som»

 • Laia Adillon i Albero
 • Grau de Química
 • 459 vots

«Mosaic»

 • Quim Chicaiza Bernardes
 • Grau de Pedagogia
 • 456 vots

«Aeternitas cognitionis»

 • Maria Port Puig
 • Grau d'Estudis anglesos
 • 411 vots

«Gloria»

 • Elvira Mata Mohana
 • Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
 • 286 vots

«RGB UB»

 • Abir Talibi Frar
 • Grau d'Estudis anglesos
 • 284 vots

«Essence»

 • Noemí de Diego Peral
 • Grau de Comunicació audiovisual i Informació i Documentació
 • 249 vots