Edició 2021-22

Amb motiu de la pandèmia, aquesta edició no es va portar a terme i es va repetir el disseny anterior, el guanyador de l'edició 2020-21.