Vés al contingut
portada
Aula - Socials

Aula UB/URV –Smart City - Agenda Urbana Europea

L'Aula Telefònica de la Universitat de Barcelona va néixer el 2017 amb l’objectiu de potenciar la col·laboració entre institucions, mitjançant activitats de recerca, formació i transferència de coneixement sobre ciutats intel·ligents i la nova Agenda Urbana Europea.

L’any 2019, aquesta col·laboració es va estendre a la Universitat Rovira i Virgili, la qual cosa va suposar un progrés fonamental que va posar de manifest la necessitat que les universitats col·laborin entre elles i amb les empreses privades per tal de millorar la capacitat de transferència de coneixement entre la universitat i la societat.

Lauroba
Ana Lauroba Pérez

Directora

Presentació

La nova Agenda Urbana Europea suposa un repte per a les universitats i la seva relació amb els entorns urbans.

Alinear les diferents línies de recerca amb els reptes de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els objectius de desenvolupament sostenible, concretats per a les ciutats a Hàbitat III i a la nova Agenda Urbana Europea, permetrà concretar els projectes de recerca i de transferència de coneixement de les universitats en l’àmbit del desenvolupament urbà intel·ligent i sostenible.

L’adopció del conjunt de documents estratègics que configuren l’Agenda Urbana Europea avança ja en aquesta línia: impulsa els ens locals a desenvolupar agendes urbanes locals en relació amb els centres de recerca i de coneixement del seu territori i d’acord amb els indicadors establerts en els documents que està generant l’Agenda Urbana Espanyola.

El projecte neix amb els objectius següents:

 • Impulsar i acompanyar la implementació i concreció dels eixos de l’Agenda Urbana Europea entre les autoritats locals, les corporacions empresarials, el món acadèmic i la societat civil.
 • Facilitar que les institucions i els actors econòmics i socials coneguin i sàpiguen interpretar els documents i projectes que configuren l’Agenda Urbana Europea.
 • Orientar perquè la translació de l’Agència Urbana Europea al nostre entorn regional interactuï amb els processos de ciutat intel·ligent, aprofitant les tecnologies de la comunicació de manera intel·ligent i col·laborativa per millorar la prestació de serveis urbans.
 • Contribuir a relacionar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb els 12 eixos prioritaris de l’Agenda Urbana Europea: la inclusió d’immigrants i refugiats; la qualitat de l’aire; la pobresa urbana; l’economia circular; l’ocupació i les competències en l’economia local; l’ús sostenible del sòl; la transició energètica; l’adaptació climàtica i les solucions d’infraestructures verdes; l’habitatge; la mobilitat urbana; la transició digital, i la contractació pública responsable i innovadora.

 

Amb caràcter genèric, merament enunciatiu i no exhaustiu, la col·laboració se centra en el desenvolupament de les activitats conjuntes següents:

a) Formació:

 • Col·laboració en màsters i altres activitats docents.
 • Col·laboració en el disseny i la impartició de programes de formació permanent.
 • Beques predoctorals i postdoctorals.
 • Premis a projectes finals de carrera, treballs i concursos d’idees.
 • Conferències, seminaris i tallers.
 • Promoció de pràctiques en empreses i institucions.
 • Col·laboració en plans de formació de l’empresa.
 • Visites a empreses.

 

b) Divulgació i transferència de coneixement:

 • Organització de jornades de divulgació.
 • Publicacions sobre temes dinterès en làmbit del projecte.
 • Promoció en esdeveniments científics, tècnics i artístics.
 • Organització dexposicions i promoció dactivitats culturals.
 • Divulgació de les activitats del projecte.

 

c) Recerca i desenvolupament:

 • Desenvolupament de línies de recerca conjunta.
 • Cooperació per assolir projectes de recerca en els àmbits català, espanyol i europeu.
 • Suport a l’elaboració de tesis doctorals en les àrees de coneixement del projecte.
 • Direcció de treballs de recerca.
 • Promoció de trobades nacionals i internacionals d’experts en l’àrea d’interès.
 • Estudis sobre temes ambientals i de sostenibilitat.

Actualitat

Socials

La UB debat sobre les 'smart cities' davant l’Agenda 2030

Socials

ETHICOMP 2021

Socials

Debat «La ciudad inteligente, motor de la recuperación poscovid»

Equip

Lauroba
Dra. Ana Lauroba Pérez
Directora

És llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. El seu camp de recerca és l’emprenedoria i la creació d’empreses. Dirigeix el Departament d’Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Arias
Dr. Mario Arias Oliva
Investigador

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid i doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid i en Administració d’Empreses per la Universitat Rovira i Virgili.

Des de l’any 1996 col·labora amb el Centre for Computing and Social Responsibility de la Universitat De Montfort (Anglaterra). El 2002 va rebre el Premi Consell Social a la Qualitat Docent de la Universitat Rovira i Virgili i el Premi Nacional atorgat pel Ministeri d’Educació al projecte de millora de la qualitat docent en universitats.

Castella
Dr. Santiago José Castellàa Surribas
Investigador

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i en Ciències Polítiques per la Universitat Nacional d’Educació a Distància, i doctor en Dret Internacional per la Universitat de Barcelona. És senador adscrit a la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Lopez Jurado
Dra. Pilar López-Jurado González
Investigadora

És llicenciada en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona. Impulsa projectes de recerca sobre ciutats socials intel·ligents (smart social city). Ha participat i dirigit projectes relacionats amb noves alternatives de docència i desenvolupament de competències de l’estudiant universitari.

 

Pareja
Dra. Montserrat Pareja Eastaway
Investigadora

És doctora en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora titular del Departament d’Economia (secció de Teoria Econòmica) de la Universitat de Barcelona i coordina el màster en Gestió Cultural. És vicepresidenta de l’European Network for Housing Research i codirectora de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge.

Arroyo
Dr. Francisco Javier Arroyo Cañada
Investigador

És diplomat en Ciències Empresarials, llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat i doctor en Estudis Empresarials per la Universitat de Barcelona. La seva recerca se centra en la gestió de la informació per a la presa de decisions i el màrqueting en línia.

Llopart
Dr. Xavier Llopart Pérez
Investigador

És llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Promou projectes formatius en l’àrea de la gestió empresarial, la consultoria especialitzada i els processos de fusió.

Entitat patrona

logo

Contacte

Facultat d’Economia i Empresa

Diagonal, 690, 08034 Barcelona

34 934 021 962