Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Com està de salut la capa d'ozó?

Què us proposem fer?: 
En aquest treball analitzarem quin és l’estat actual de la capa d’ozó, determinarem si s’ha recuperat de manera important o si encara li falta molt per recuperar un nivell satisfactori. I també reflexionarem sobre si es podrien dur a terme més iniciatives per aconseguir que l’estat de la capa d’ozó millori més ràpidament. Per poder respondre a totes aquestes preguntes es consideraran les investigacions més recents i les dades més acurades disponibles a data d’avui, obtingudes pels satèl·lits de l’Agència Espacial Europea (ESA) i de l’Agencia Espacial dels EEUU (NASA). Paraules clau relacionades amb el contingut: Atmosfera terrestre, estratosfera, capa d’ozó, contaminants atmosfèrics. Paraules clau relacionades amb la metodologia: Lectura, observació de les dades, imatges i pel·lícules obtingudes pels satèl·lits de la NASA i ESA, anàlisi dels resultats disponibles, elaboració de les conclusions i perspectives de futur.
Descripció de la recerca: 

Com està de salut la capa d’ozó?La capa d’ozó (O3) està situada a la estratosfera i és molt important pels essers vius, donat que els protegeix de la radiació ultraviolada procedent del Sol. Al 1995 es va prohibir a nivell mundial la fabricació d’uns compostos químics orgànics anomenats clorofluorocarbonis (CFCs), per tal d’evitar la destrucció d’aquesta capa. Aquestes substancies, que són molt perjudicials per l’ozó, es van utilitzar, per exemple, en els aparells de refrigeració, aires condicionats, aerosols, etc.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
Dinàmica de reaccions i sistemes complexos
Paraula clau: 
Estratosfera
capa d’ozó
contaminants atmosfèrics
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
13. Acció climàtica