Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Com podem construir ciutats més inclusives i sostenibles? reflexions, debats, pràctiques afavoridores i desafavoridores

Descripció de la recerca: 

La ONU calcula que el 68 % de la població mundial serà urbana en 2050. La població resident a àrees urbanes haurà augmentat 2.500 milions de persones a tot el món al 2050, fins representar el 68 %, i aquest increment es concentrarà a Àsia i Àfrica. Per tant, això genera importants reptes per les ciutats sobre com organitzar-se, com gestionar-se, com distribuir els recursos naturals, materials i immaterials i com oferir i vetllar per unes condicions de vida dignes, sostenibles i socialment justes a tota la ciutadania. Aquests reptes encara són més intensos en aquest context de crisi climàtica i de pandèmia. De fet, la crisis causada per la COVID-19 ha posat de manifest moltes tensions i macances de la vida a les nostres ciutats, a nivell de mobilitat, d'espais verds i de lleure, de concentració de població, desigualtats territorials, etc. D'altra banda, és molt interessant posar el focus en quin paper desenvolupen els ciutadans i ciutadanes en l'afrontament d'aquests reptes socials, tenint en compte que som alhora els principals protagonistes i al mateix temps afectats per aquestes tensions i desafiaments.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Paraula clau: 
desenvolupament urbà sostenible
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
10. Reducció de les desigualtats
11.Ciutats i comunitats sostenibles