Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Com són, els catalans. La representació d'identitats en la ficció

Què us proposem fer?: 
L'anàlisi de la representació dels catalans i de la catalanitat en obres de ficció. L'anàlisi es pot centrar en una obra o en diverses (preferiblement, en aquest cas, en un conjunt reduït). Les obres analitzades poden ser literàries o àudiovisuals, i poden ser actuals o d'altres períodes i preferiblement en llengua catalana. L'anàlisi es realitzarà aplicant els principis i mètodes de l'estudi imagològic de la ficció.
Descripció de la recerca: 

Els estudis literaris compten des de fa dècades amb una branca de la literatura comparada dedicada específicament a l'anàlisi de la construcció i representació d'identitats col·lectives en la ficció, la imagologia. La imagologia s'anomena així perquè té com a objecte d'estudi les imatges i els imaginaris sobre grups socials (ètnics, nacionals, religiosos, de gènere, etc.) que es construeixen mitjançant pràctiques culturals diverses (la literatura, el cinema, la música, etc.). Els teòrics i investigadors d'aquest corrent d'estudis han desenvolupat una sofisticada metodologia d'anàlisi de les imatges que permet explorar-ne les raons, les formes i els efectes des de diversos punts de vista. L'estudi de les ficcions imagotípiques (és a dir, que contenen imatges o representacions d'algun col·lectiu) serveix per entendre el poder de la ficció en la configuració d’imatges i estereotips culturals de llarga durada i és una eina igualment útil per a la interpretació crítica i estètica d’obres concretes.    

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Estudis de Filologia Catalana
Paraula clau: 
Imatge; Identitat; Ficció; Catalanitat
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat