Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Com seria una ciutat feminista? El disseny dels espais públics urbans des d'una perspectiva de gènere

Què us proposem fer?: 
Per a dissenyar un espai públic inclusiu (una plaça, un carrer, un equipament) s'ha de tenir en compte les múltiples funcions que aquest ha d’acollir per a ser segur, inclusiu i accessible, així com per a promoure les cures i la convivència. Et proposem seleccionar un espai públic del teu barri o poble i fer un diagnòstic i una proposta de millora des d'una perspectiva de gènere, a partir de treball de camp, entrevistes, enquestes o altres tècniques d'observació.
Descripció de la recerca: 

Els espais físics de les ciutats no són neutres. Les ciutats on vivim han estat històricament pensades per a fomentar la productivitat a l'espai públic, mentre que les activitats domèstiques i de cura, assignades tradicionalment a les dones, s'han vist invisibilitzades i relegades a l'àmbit privat. L'urbanisme amb perspectiva de gènere va agafant força a l'agenda política actual com una forma de fer visibles aquestes desigualtats i dissenyar els espais urbans tenint en compte la diversitat de gènere, d'edat, d'origen o funcional, entre altres.
Què vol dir doncs construir les ciutats amb perspectiva de gènere? No és un urbanisme exclusiu de les dones, sinó que proposa un model de ciutat que té en compte totes les etapes de la vida de l'ésser humà, de la infància a la vellesa, la seguretat física i emocional de les persones i la seva participació activa en els processos de disseny i decisió.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Espais crítics
Paraula clau: 
feminisme; urbanisme; ciutat; espais públics
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
5. Igualtat de gènere
11.Ciutats i comunitats sostenibles