Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Convèncer a qui t'escolta

Títol de la recerca: 
CONVÈNCER AL QUI T'ESCOLTA
Què us proposem fer?: 
Esbrinar les bases de la retòrica clàssica i veure com es materialitzen en dos discursos.
Descripció de la recerca: 

Anàlisi de les formes de convèncer a un auditori d'acord amb els plantejaments dels oradors grecs i romans.

Anàlisi d'un discurs grec i d'un discurs romà.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
3
Nom del grup de recerca: 
STAGEIRA
Paraula clau: 
retòrica clàssica
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat