Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Dones artistes: la diversitat silenciada

Títol de la recerca: 
EDUDEMOC: Educació per a la democràcia: proposta d'àmbients d'aprenentatge democratic per promoure la participació de les dones universitàries en processos deliberatius en contextos educatius
Què us proposem fer?: 
La manca de la representativitat de les dones artistes, tan històricament com en l'activitat artística contemporània, continua sent un gran repte en ciències socials i humanitats. En aquest estudi proposem una recerca empírica que podria tenir múltiples vessants, en funció també de l'interès de l'estudiant i centre receptor. En tot cas, se suggereix un estudi sobre la mirada de l'espectador, els processos creatius d'artistes homes i dones, la mirada de l'art des de perspectiva de gènere, amb la voluntat de visibilitzar, per una banda, la producció artística de les dones i, per l'altra, valorar el fet diferencial de la perspectiva de gènere en els processos creatius estètics (llenguatge, tècnica i missatge que s'hi fa servir en la narrativa i expressió artística). Seria interessant, com a exemple, fer una valoració de la presència i absència en els llibres de text de dones artistes, entrevistar dones i homes artistes per valorar el seu procés creatiu, però també les oportunitats que tenen a l'abast, comprendre si existeix un fet diferencial artístic tant en la producció com en la mirada de l'espectador i què implica això socialment. Aquest treball, tot i que s'emmarca en l'àmbit de l'art, té la voluntat de tractar el tema des d'una vessant més social i històrica, això no obstant, també geogràfica que pròpiament i exclusivament artística. També, es considera adient plantejar una recerca més intimista en el sentit de la representació de les dones i dels homes en el recorregut històric de les belles arts, amb relació a la producció multifacètica de l'actualitat.
Descripció de la recerca: 

 

El present projecte s'estructura sobre la cerca de potenciar i promoure la participació de les estudiants d’educació dels graus d'Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP) i l'itinerari simultani EI-EP en processos deliberatius, en els diferents mecanismes i canals propis del context universitari de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (UB), així com dins de l’aula a través de material didàctic i ambients d’aprenentatge democràtics amb perspectiva de gènere i interseccionalitat. Per desenvolupar-lo, la proposta es basa en tres accions fonamentals: la primera, anàlisi de la presència i implicació de les dones estudiants de la Facultat d’Educació de la UB dels tres graus esmentats en els diferents mecanismes i canals de participació existents. En segon lloc, es busca conèixer l'assumpció, deconstrucció i reconstrucció del conceptes clau de feminisme i interseccionalitat per part de les estudiants del grau que porten a la participació i presa de decisions dins de l’aula. Finalment, amb els resultats de les accions anteriors i la participació fonamental de les estudiants dels graus esmentats, es busca conceptualitzar ambients d’aprenentatge i materials didàctics que potenciïn la participació i el compromís social.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
DHIIGECS
Paraula clau: 
dones artistes; mirada de l'art; construcció social de la creativitat; mirada de l'espectador; perspectiva de gènere; cos i art; creativitat i genialitat
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
5. Igualtat de gènere
10. Reducció de les desigualtats