Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Dones artistes a la Història de l’Art modern i contemporani

Què us proposem fer?: 
Un treball de reflexió i anàlisi sobre les dones artistes a la Història de l’Art de les èpoques moderna i contemporània, un ampli ventall de possibilitats entre els segles XVI al XXI. L’alumne/a aprofundirà en dones creadores, establirà un mètode de treball d’investigació a partir de la consulta de bibliografia, observació i comentari de les obres d’art, per tal de crear un discurs basat en la perspectiva de gènere. Aquest treball de recerca és ideal per a l’alumnat de Batxillerat humanístic i artístic, i principalment per aquells/es que cursen les assignatures d’Història de l’Art i Fonaments de les Arts.
Descripció de la recerca: 

Coneixes a Lavinia Fontana, Clara Peeters, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Camille Claudel, Sonia Delaunay o Lina Bo Bardi? Tradicionalment la figura de la dona creadora a la Història de l’Art ha quedat en un segon pla. En les últimes dècades els estudis de dones artistes estan agafant més presència i importància, el que permet interpretar la Història de l’Art amb uns coneixements més complets. El treball de recerca es pot plantejar des de diferents enfocs, davant de les grans oportunitats que ofereix la Història de l’Art modern i contemporani, des del segle XVI fins al segle XXI: monografies de dones creadores (per exemple, Frida Kahlo), estils determinats (per exemple, les pintores impressionistes) i diverses manifestacions artístiques (per exemple, dones pintores, escultores, arquitectes, fotògrafes, etc.), entre d’altres a considerar per l’alumnat i els tutors i les tutores.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Paraula clau: 
Història de l'Art
dones artistes
perspectiva de gènere
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
5. Igualtat de gènere
10. Reducció de les desigualtats