Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Economies emergents: creixement vs. desenvolupament

Què us proposem fer?: 
Abordar l'estudi del procés de creixement dels països emergents o semiperifèrics en el marc de l'economia mundial des d'una perspectiva crítica. La inserció de països com Brasil, Xina o Índia, entre d'altres, en la globalització neoliberal ha significat un una creixent desigualtat a l'interior d'aquests països malgrat el seu dinamisme econòmic, a la vegada que perpetua les diferències a nivell mundial entre rics i pobres. En definitiva l'experiència d'aquests països mostra les dificultats i contradiccions del sistema capitalista per garantir el benestar del conjunt de la humanitat en un marc de sostenibilitat ambiental i d'igualtat.
Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Grup de recerca economia mundial
Paraula clau: 
emergents
desenvolupament econòmic
capitalisme
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
8. Treball digne i creixement econòmic
10. Reducció de les desigualtats