Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

El Blockchain i el Web3. La perspectiva del Dret

Títol de la recerca: 
El Blockchain i el Web3.
Títol de la tesi: 
Blockchain i el Web3.
Què us proposem fer?: 
Estudiarem què és i com funciona el Blockchain, i què és i com funciona el Web3. Això cal fer-ho amb lectures i amb el visionat de vídeos. Alhora analitzarem en què pot afectar a les dinàmiques socials existents (detectant-ne en quins camps d'activitat humana poden fer-se present) i en què pot fer canviar el propi camp en funció d'aquestes noves dinàmiques que s'hi estableixin. Alhora podem una certa prospectiva de com cal que això és reguli (si es que cal regular-ho). 
Descripció de la recerca: 

Des que fa uns anys han aparegut noves tecnologies o realitats que se'n deriven (en aquest cas la cadena de blocs Blockchain, Web3). El Dret entès com a forma en que la societat es regula, pot haver de canviar. Aquestes tecnologies ens donen eines per a verificar veracitats i autenticitats de forma deslocalitzada i sense que ningú en pugui tenir el control. Això afecta a la propietat intelectual (música, obres) i qui el controla, però també a identitat digital i per tant intimitat, a inversions i moviments de capitals, el propi concepte de moneda, i al rol de l'Estat o d'entitats reguladores. Fins i tot pot aplicar-se en el mateix passaport COVID. 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Blockchain Web3
Paraula clau: 
Dret
innovació
tecnologia
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
9. Indústria innovació infraestructures
16. Pau, justícia i institucions sòlides