Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

El MÓN en COLORS: LA VIDA en els centres escolar AMB PERSPECTIVA LGTBI

Títol de la recerca: 
Transmedia Gender and LGBTI Liceracy PID2020-115579RA-I00
Què us proposem fer?: 
Treball de Recerca que es proposa participar en una recerca finançada que busca incorporar la perspectiva de gènere i LGBTI+ als centres escolars a través d'una recerca-acció participativa. En aquest recerca es co-dissenyen materials audiovisuals i educatius amb perspectiva de gènere amb adolescents i professorat per prendre consciència de la importància d'educar en aquestes perspectives. Per fer-ho, farem activitats de recerca participatives amb els centres educatius i dissenyarem materials audiovisuals. També es poden analitzar alguns productes audiovisuals d'interès per als col·lectius objecte d'estudi, com sèries adolescents o videos de TikTok, entre d'altres.
Descripció de la recerca: 

La recerca titulada "Transmedia Gender and LGBTY+ Literacy PID2020-115579RA-I00, té com a objectiu codissenyar materials audiovisuals i educatius amb perspectiva de gènere entre adolescents i professorat amb l'objectiu de prendre consciència de la importància d'educar en la igualtat. Per aquest motiu es durà a terme una recerca-acció-participativa. Es partirà d'un treball conjunt universitat-centres escolars, on es dissenyaran materials audiovisuals en tots els formats, incloent productes que siguin d'interès entre els i les joves: Tik-Tok; instagram... 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
3
Nom del grup de recerca: 
DHIGECS
Paraula clau: 
LGTBI; Gènere; Mitjans de comunicació; Educació mediàtica; Xarxes socials; Sèries; Diversitat;
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
5. Igualtat de gènere