Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

El Metavers. Viurem en una societat virtual ?

Títol de la recerca: 
El Metavers. Un nou paradigma de societat ?
Títol de la tesi: 
El Metavers.Un nou paradigma de societat ?
Què us proposem fer?: 
Hem d'entendre què és el metavers i com funciona. Això exigeix llegir (possiblement molt en anglès) i visionar força vídeos (també en anglès la majoria). Possiblement entrevistar i tenir alguna pràctica de realitat augmentada en entorn metavers. Un cop conegut, cal fer tasca d'anàlisi sobre per a què servirà i com relacionem aquesta nova "virtualitat" amb el món real. El què hi fem "allà" servirà pel que fem "aquí" ?
Descripció de la recerca: 

Les grans tecnològiques (Facebook, Google, Microsoft...) estan treballant en projectes de realitat ampliada i en noves formes de relacions humanes. Ho plasmen en un format de realitat virtual que en diuen "metavers". Que hi podrem fer allà ? Com ho regularem ? Serà vàlid al "món real" allò que fem en el virtual ?

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Metavers
Paraula clau: 
Metavers
Dret
tecnologia
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
9. Indústria innovació infraestructures
17. Aliança pels objectius