Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

El paper de les dones a la història: segle XIX-XX

Títol de la recerca: 
EDUDEMOC: Educació per a la democràcia: proposta d'àmbients d'aprenentatge democratic per promoure la participació de les dones universitàries en processos deliberatius en contextos educatius
Descripció de la recerca: 

 

El present projecte s'estructura sobre la cerca de potenciar i promoure la participació de les estudiants d’educació dels graus d'Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP) i l'itinerari simultani EI-EP en processos deliberatius, en els diferents mecanismes i canals propis del context universitari de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (UB), així com dins de l’aula a través de material didàctic i ambients d’aprenentatge democràtics amb perspectiva de gènere i interseccionalitat. Per desenvolupar-lo, la proposta es basa en tres accions fonamentals: la primera, anàlisi de la presència i implicació de les dones estudiants de la Facultat d’Educació de la UB dels tres graus esmentats en els diferents mecanismes i canals de participació existents. En segon lloc, es busca conèixer l'assumpció, deconstrucció i reconstrucció del conceptes clau de feminisme i interseccionalitat per part de les estudiants del grau que porten a la participació i presa de decisions dins de l’aula. Finalment, amb els resultats de les accions anteriors i la participació fonamental de les estudiants dels graus esmentats, es busca conceptualitzar ambients d’aprenentatge i materials didàctics que potenciïn la participació i el compromís social.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Dhigecs
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
5. Igualtat de gènere
10. Reducció de les desigualtats