Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Els mites clàssics. Usos en la literatura i les arts

Títol de la recerca: 
Mitologia clàssica
Què us proposem fer?: 
Us proposem d’analitzar un determinat mite, analitzant i comentant les seves fonts clàssiques, greques i llatines. Es podrà també comentar com han recreat aquestes mites la literatura i les arts d’èpoques posteriors. També es voldrà determinar quin és el valor i la funció social que s’ha assignat a aquestes mites al llarg del temps.
Descripció de la recerca: 

Els mites de l’antiguitat clàssica ens han arribat gràcies als escriptors clàssics que els recorden i gràcies al artistes que els han reproduït en les seves obres (escultura, pintura, ceràmica). La proposta que presentem vol indicidir en com han estat tractats els diversos mites i quins elements i protagonistes han anat incorporat des del seu origen en el si de l’antiguitat clàssica (Grècia i Roma) fins a l’actualitat.Al mateix temps, es proposa veure quina és la funció social, la seva utilització ideològica i el valor que de cada mite ha tingut al llarg del temps.

 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
LUDUS
Paraula clau: 
Mitologia clàssica; Grècia; Roma; literatura; art;
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat