Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Es pot anar a la presó per rapejar o publicar acudits a les xarxes socials?

Què us proposem fer?: 
Us suggerim recórrer les xarxes socials per explorar si tot el que s'hi diu val o si, ans al contrari, la llibertat d'expressió també té eis seus límits. A tal efecte, realitzarem trobades (presencials i virtuals) per centrar correctament el tema del treball i proporcionar a l'alumnat la orientació metodològica (amb el corresponent subministrament de materials) necessària pel correcte desenvolupament de la recerca. A més, es realitzarà el seguiment de la investigació i es proporcionarà suport continuat a la tasca del/de la tutor/a.
Descripció de la recerca: 

En els darrers anys, la qüestió relativa a com s’han de tractar les cançons, els acudits o els missatges crítics amb institucions com la Corona, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat o els representants polítics que s'expressen públicament a través de les xarxes socials, s'ha plantejat a Espanya d'una manera cada cop més intensa. Les expressions de referència acostumen a ser pretesament altisonants i tot sovint venen acompanyades de referències més o menys directes a organitzacions criminals o, fins i tot, a actes terroristes concrets. Tot prenent com a base l'interessant material que proporcionen alguns casos particularment mediàtics (Cassandra Vera, César Strawberry, Valtónic, Pablo Hasél), us proposem reflexionar sobre si aquesta classe de comportaments són mereixedors de penes privatives de llibertat, en concret de penes de presó o si, al contrari, queden emparats per la llibertat d'expressió. 

 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Grup de Recerca Dret Penal i Política Criminal UB (DPPCUB)
Paraula clau: 
Xarxes socials; llibertat d'expressió; música; acudits; discurs crític
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
16. Pau, justícia i institucions sòlides