Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Estructures menys conegudes de l'ADN: hèlixs triples i quàdruples

Títol de la recerca: 
Estructures menys conegudes de l'ADN: hèlixs triples i quàdruples
Títol de la tesi: 
Estructures menys conegudes de l'ADN: hèlixs triples i quàdruples
Què us proposem fer?: 
Un treball bibliogràfic en el què es mostrin les característiques fonamentals d'aquestes estructures i la seva possible importància en processos biològics. A més, uns dies de treball al laboratori preparant solucions i mesurant espectres per tal de caracteritzar-les.
Descripció de la recerca: 

El projecte es planteja com a una introducció al coneixement d'algunes de les estructures de l'àcid desoxiribonucleic (ADN) menys conegudes, com ara el DNA triple, o els DNAs quàdruples (els denominats G-quadruplex i l'i-motif). El projecte té dues parts o vessants: bibliogràfica i experimental. En primer lloc, l'estudiant farà una cerca bibliogràfica per tal d'adquirir coneixement dels aspectes fonamentals d'aquestes estructures, de la seva possible importància in vivo i de les possibles aplicacions en altres camps científics i tecnològics. En segon lloc, es realitzaran experiments per observar l'efecte d'algunes variables (pH, temperatura o la presència d'altres molècules en el medi) sobre l'estabilitat d'aquestes estructures. Els experiments es basaran en la mesura dels espectres d'absorció, de dicroïsme circular i/o fluorescència molecular de mostres preparades pels estudiants i es faran en laboratoris de la UB (Facultat de Química i Centres Científics i Técnològics).

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
Equilibris en solució i Quimiometría
Paraula clau: 
DNA
estructura
equilibris
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
3. Salut i benestar