Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Estudi epidemiològic de la leishmaniosi canina a determinats barris de la ciutat de Barcelona.

Què us proposem fer?: 
Amb l’objectiu d’investigar la situació actual de la leishmaniosi canina a alguns barris de la ciutat de Barcelona, es realitzarà un qüestionari veterinari que es passarà a les clíniques veterinàries d’animals de companyia. Es recolliran mostres (serums) d’alguns gossos sospitosos de patir leishmaniosis i és realitzarà l’estudi serològic d’aquestes mitjançant dues tècniques serològiques In-house: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) i Western Blotting (WB).
Descripció de la recerca: 

La leishmaniosi és una malaltia infecciosa causada per algunes espècies patògenes del protozou Leishmania distribuïdes per diverses regions del món. A la regió mediterrània d'Europa, Leishmania infantum és l'agent causant de la malaltia. Es tracta d'una zoonosi que afecta mamífers salvatges o domèstics (gossos i rosegadors fonamentalment), i la seva via principal de transmissió és la picada de les femelles de mosquits dels gèneres Phlebotomus. Els gossos són el principal reservori domèstic de L. infantum. Malgrat les recomanacions de l’Organització Mundial de Salut Animal (OIE), que inclou la leishmaniosi a la llista de malalties dels animals terrestres i aquàtics de declaració obligatòria, no hi ha dades oficials sobre la distribució i prevalença de leishmaniosi canina (LCan) a Espanya.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Paraula clau: 
Parasitologia
Leishmaniosi
Serologia
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
13. Acció climàtica